Cefnogaeth COVID-19 i Fusnesau: Pecynnau Cymorth i Gyflogwyr

Ar y cyd gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae Llywodraeth Cymru/Busnes Cymru wedi paratoi nifer o adnoddau ymarferol i helpu cyflogwyr i gadw’u gweithlu yn ddiogel yn y gweithle.

Mae’r adnoddau’n cynnwys pecyn cymorth (yn cynnwys nifer o arwyddion, mewn 30 o ieithoedd, sy’n gallu cael eu lawrlwytho, eu hargraffu a’u harddangos) yn ogystal â chyfarwyddyd.

Hefyd, mae’r Pecyn Cymorth Profi, Olrhain, Diogelu ar gyfer gweithwyr hanfodol a chyflogwyr ar gael yma.

Ar fwy o arwyddion ar gyfer cyflogwyr gweithwyr hanfodol cliciwch yma

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 12th Mawrth 2021