Cronfa Adferiad Ddiwylliannol wedi'i hymestyn

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi hyd at £30 miliwn i gefnogi sector diwylliant amrywiol Cymru drwy'r pandemig sy’n parhau.

Darparodd y Gronfa Adferiad Diwylliannol, a lansiwyd yr haf diwethaf, £63.3 miliwn yn 2020 i 2021 i gefnogi theatrau, lleoliadau cerddoriaeth, safleoedd treftadaeth, digwyddiadau, amgueddfeydd, llyfrgelloedd, orielau, sinemâu annibynnol a gweithwyr llawrydd.

Caiff y gronfa ei darparu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru ac awdurdodau lleol.

I ddarllen y cyhoeddiad yn llawn, ewch i Llyw.Cymru.

Bydd ail gam y Gronfa Adferiad Diwylliannol yn agor ar gyfer ceisiadau o'r wythnos sy'n dechrau ar 6 Ebrill ac yn cau ar 20 Ebrill. Bydd amseriad y Gronfa ar gyfer gweithwyr llawrydd yn cael ei gyhoeddi ar wahân.

Bydd y cyllid ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2021 a 30 Medi 2021.

Bydd y gwiriwr cymhwystra ar gael ar-lein am 12pm dydd Mercher, 24 Mawrth 2021.

Ffynhonnell: Busnes Cymru

Cronfa Adferiad Ddiwylliannol wedi'i hymestyn | Busnes Cymru (gov.wales)

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 24th Mawrth 2021