Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth: 4ydd grant (Chwefror - Ebrill 2021)

Yn y Gyllideb ym mis Mawrth 2021 cadarnhawyd y bydd pedwerydd grant SEISS yn cael ei osod ar 80% o gyfartaledd elw masnachu 3 mis, wedi’i dalu allan mewn un rhandaliad, wedi’i gapio ar £7,500. Bydd y pedwerydd grant yn ystyried ffurflenni treth 2019 i 2020 a bydd yn agored i'r rhai a ddaeth yn hunangyflogedig yn y flwyddyn dreth 2019 i 2020. Mae gweddill y meini prawf cymhwysedd yn aros yr un fath.

Dysgwch mwy am 

  • Bwy all hawlio
  • Yr hyn y mae’r 4ydd grant yn ei gynnwys
  • Sut i hawlio
  • Cymorth pellach (yn cynnwys 5ed grant) 

Pedwerydd grant Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth - GOV.UK (www.gov.uk)

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 10th Mawrth 2021