Cynllun Cymhellion i Gyflogwyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi £18.7 miliwn yn rhagor er mwyn ymestyn cymhellion i helpu busnesau i recriwtio prentisiaid yng Nghymru.

Mae’r Cynllun Cymhellion i Gyflogwyr, a fydd bellach yn rhedeg hyd at 30 Medi 2021, yn rhan allweddol o’r ymrwymiad y mae Llywodraeth Cymru wedi’i wneud mewn ymateb i COVID-19 er mwyn helpu busnesau a gweithwyr i adfer ar ôl effeithiau’r coronafeirws (COVID-19).

  • £4,000 o dâl anogaeth i fusnesau sy’n cyflogi prentis ifanc, o dan 25 oed am o leiaf 30 awr y wythnos (codiad o gymharu â’r grant blaenorol o £3,000)
  • £2,000 am bob prentis newydd o dan 25 oed y maen nhw’n eu cyflogi am lai na 30 awr yr wythnos (cynnydd o £500)
  • I weithwyr 25 oed a throsodd, gall busnesau gael £2,000 ar gyfer pob prentis newydd y maen nhw’n eu cyflogi ar gytundeb o dros 30 awr neu fwy, a £1,000 o dâl anogaeth i brentisiaid sy’n gweithio llai na 30 awr.
  • Ni fydd unrhyw fusnes yn cael hawlio taliadau am fwy na deg o ddysgwyr.
  • Mae cyllid penodol ar gael hefyd i recriwtio pobl anabl ac ar gyfer gweithwyr sydd wedi colli prentisiaeth flaenorol oherwydd y COVID-19.

 Darllenwch ddatganiad llawn Llywodraeth Cymru yma.https://llyw.cymru/187-miliwn-er-mwyn-parhau-chymhellion-i-helpu-i-recriwtio-mwy-o-brentisiaid?_ga=2.254053064.1922553675.1615200699-1794340602.1610464399

 


 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 12th Mawrth 2021