Ymestyn y Cynllun Cadw Swyddi drwy Gyfnod y Coronafeirws

Mae’r Cynllun Cadw Swyddi drwy Gyfnod y Coronafeirws wedi cael ei ymestyn hyd ddiwedd Medi 2021.

Bydd Llywodraeth y DU yn parhau i dalu 80% o gyflogau arferol cyflogeion am yr oriau nad ydyn nhw’n gweithio, hyd at uchafswm o £2,500 y mis, hyd ddiwedd Mehefin 2021.

Yn ystod mis Gorffennaf, bydd grantiau’r Cynllun Cadw Swyddi yn talu am 70% o gyflogau arferol cyflogeion am yr oriau nad ydyn nhw’n gweithio, hyd at uchafswm o £2,187.50. Ym mis Awst a mis Medi, bydd y swm hwn yn lleihau i 60% o gyflogau arferol cyflogeion hyd at uchafswm o £1,875.

Yn ystod y cyfnod hwn, bydd angen i chi barhau i dalu o leiaf 80% o gyflogau arferol eich gweithwyr sydd ar ffyrlo am yr oriau nad ydyn nhw’n gweithio, hyd at uchafswm o £2,500 y mis. Ar gyfer y cyfnod rhwng mis Gorffennaf a mis Medi, mae hyn yn golygu y bydd angen i chi dalu’r gwahaniaeth rhwng y swm hwn a’r grantiau sy’n dod o’r Cynllun Cadw Swyddi. Gallwch dalu gweddill y cyflogau uwchben 80% os dymunwch, ond nid yw hyn yn ofynnol.

Rhaid i chi barhau i dalu cyfraniadau Yswiriant Gwladol y Cyflogwr cysylltiedig a chyfraniadau pensiwn ar gyflog ffyrlo â chymhorthdal o’ch cronfeydd eich hun. 

Rhaid cyflwyno ceisiadau i hawlio erbyn 11.59pm 14 diwrnod calendr ar ôl y mis rydych chi'n gwneud cais amdano. Os yw'r amser hwn yn disgyn ar benwythnos neu ŵyl banc yna dylid eu cyflwyno ar y diwrnod gwaith nesaf

Hawlio am ffyrlo ynRhaid hawlio erbyn
Tachwedd 2020 14 Rhagfyr 2020
Rhagfyr 2020 14 Ionawr 2021
Ionawr 2021 15  Chwefror 2021
Chwefror 2021 15 Mawrth 2021
Mawrth 2021 14 Ebrill  2021
Ebrill 2021 14 Mai 2021
Mai 2021 14  Mehefin 2021
Mehefin 2021 14 Gorffennaf 2021
Gorffennaf 2021 16 Awst 2021
Awst 2021 14 Medi 2021
Medi 2021 14 Hydref 2021

(Ffyhonnell: GOV.UK)

Cymhwystra ar gyfer y Cynllun Cadw Swyddi drwy Gyfnod y Coronafeirws o fis Mai ymlaen 

Ar gyfer cyfnodau o 1 Mai 2021 ymlaen, byddwch yn gallu hawlio ar gyfer cyflogeion cymwys a oedd yn gyflogedig gennych ac ar eich cyflogres Talu Wrth Ennill ar 2 Mawrth 2021. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi fod wedi cyflwyno Gwybodaeth Amser Real Talu Wrth Ennill i CThEM rhwng 20 Mawrth 2020 a 2 Mawrth 2021, yn rhoi gwybod i CThEM am enillion y cyflogai hwnnw.

Does dim angen i chi a’ch cyflogeion fod wedi manteision ar y cynllun o’r blaen i hawlio, cyn belled â’ch bod yn bodloni’r meini prawf cymhwystra.

Am ragor o wybodaeth, ewch i GOV.UK.

Ffynhonnell: Busnes Cymru

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 8th Mawrth 2021