Cymru Iach ar Waith: Arolwg Arlein Cyflogwyr: Effeithiau Pandemig Covid-19

Gwahoddir cyflogwyr i gwblhau holiadur arlein i helpu i ddeall yn well yr effeithiau iechyd presennol ac i’r dyfodol ar gyflogwyr a staff yn sgil pandemig Covid-19.

Nod yr arolwg yw:

  • casglu anghenion iechyd gweithlu Cymru nawr ac at y dyfodol
  • penderfynu ar y materion allweddol i’w hystyried a sut i ymateb
  • canfod pa gymorth sydd ar gael ar hyn o bryd ac adnabod bylchau yn y ddarpariaeth

Bydd Cymru Iach ar Waith yn defnyddio’r ymatebion hyn i weithio gyda llunwyr polisi a phartneriaid eraill i ddelio gyda’r anghenion a adnabuwyd.

Arolwg yn cau 31ain Mawrth 2021

https://www.opinionresearch.co.uk/PHWHWW 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 19th Mawrth 2021