Grantiau Cronfa Gymorth Brexit i BBCh ar agor nawr i geisiadau gan fusnesau o'r DU sy'n newydd i fewnforio neu allforio

Gallai Cronfa Gymorth Brexit BBaChau roi hyd at £2,000 i’ch helpu gyda hyfforddiant neu gyngor proffesiynol, os oes gan eich busnes hyd at 500 o weithwyr a throsiant o ddim mwy na £100 miliwn y flwyddyn.

Grantiau ar gyfer Hyfforddiant:

Gellir defnyddio’r grantiau i ddarparu hyfforddiant ar y canlynol: 

  •  Sut mae cwblhau datganiadau tollau
  • Sut mae rheoli prosesau tollau a defnyddio meddalwedd a systemau tollau
  • Elfennau penodol cysylltiedig â mewnforio ac allforio, gan gynnwys TAW, tollau a threthi a rheolau tarddiad

Grant ar gyfer Cyngor Proffesiynol: 

Gellir defnyddio’r grant i gael cyngor proffesiynol, fel y gall eich busnes fodloni ei ofynion tollau, trethi, TAW ar fewnforion neu ddatganiadau diogelwch.

Mae PricewaterhouseCoopers (PwC) yn gweinyddu’r grantiau ar ran CThEM.

Bydd ceisiadau yn cau ar 30 Mehefin 2021 neu cyn hynny os bydd yr holl gyllid wedi ei ddyrannu cyn y dyddiad hwn.

Am yr holl wybodaeth, meini prawf a sut i wneud cais, ewch i

 Gwnewch gais trwy PwC.

 

 

 

 

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 26th Mawrth 2021