Cymorth i Fusnes: Porth Sgiliau ar gyfer Busnes

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgyrch newydd gyda’r nod o helpu busnesau gyda phwysau parhaus Coronafeirws a chynllunio at y dyfodol.

 Mae nifer o raglenni ar gael a all gefnogi sgiliau, hyfforddiant a recriwtio e.e. Twf Swyddi Cymru, prentisiaethau, rhaglen uwchsgilio/Sgiliau Hyblyg.

 Ewch i Porth Sgiliau i gael rhagor o wybodaeth

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 8th Mawrth 2021