Prifysgol De Cymru: Rhwydwaith Busnes a Digwyddiadau: Rhaglen Datblygu Menywod Entrepreneuraidd

Mae'r Rhaglen Datblygu Menywod Entrepreneuraidd yn gynllun cymorth wedi'i ariannu'n llawn a ddarperir gan Brifysgol De Cymru mewn partneriaeth â NatWest Cymru

Yn agored i fenywod yng Nghymru sy'n barod i gychwyn ar eu taith dechrau busnes, mae ein rhaglen ddwy-ran yn cynnwys cyfres 9 wythnos o sesiynau cychwyn dan arweiniad arbenigwyr, cyn cynnig y cyfle i hyd at 30 o fenywod symud ymlaen i gwrs hyfforddi busnes a datblygiad personol strwythuredig 8 wythnos - gwerth dros £1,600.

Bydd hefyd yn cynnal cyfres o sesiynau rhwydweithio misol a thrafodaethau panel - sy'n agored i bob menyw - gyda sgyrsiau gawdd gan entrepreneuriaid benywaidd ysbrydoledig a fydd yn rhannu eu straeon a'u hawgrymiadau ar sut maent wedi goresgyn y rhwystrau a brofir wrth sefydlu eu busnes neu fentrau llawrydd. 

 Am ragor o wybodaeth, ewch i Rhaglen Datblygu Menywod Entrepreneuraidd | University of South Wales

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 10th Mawrth 2021