Diweddariad: Grantiau Cysylltiedig ag Ardrethi Annomestig

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog ar 12 Mawrth 2021, mae dau grant newydd sy’n gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig yn cael eu cyflwyno. Bydd y cymorth ychwanegol yn helpu busnesau lletygarwch, twristiaeth, hamdden a manwerthu nad yw’n hanfodol sy’n talu ardrethi annomestig a bydd yn gweithredu fel ychwanegiad i’r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau.

  • Bydd hyn yn gweld busnesau cymwys gyda gwerth trethiannol o £12,000 neu lai yn derbyn taliad grant ychwanegol o £4,000
  • Bydd cwmnïau gyda gwerth trethiannol o rhwng £12,001 a £500,000 yn derbyn £5,000
  • Bydd y cyllid, a fydd yn helpu busnesau gyda’u costau hyd at 31 Mawrth 2021, ar gael i fusnesau faint bynnag y nifer o weithwyr a gyflogir ganddynt ac yn sicrhau bod busnesau micro yn elwa o’r cymorth
  • Bydd awdurdodau lleol unwaith eto yn gweinyddu ac yn dosbarthu’r ddau daliad yma

Nid oes angen i fusnesau sy’n talu ardrethi annomestig ac sydd eisoes wedi derbyn taliad ers y cyfnod clo byr ym mis Hydref drwy eu Hawdurdod Lleol gymryd unrhyw gamau a byddant yn derbyn taliad drwy’r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau i’w cyfrif erbyn 31ain Mawrth 2021.

Gall busnesau nad ydynt eisoes wedi cofrestru a derbyn taliad grant ers y cyfnod clo ym mis Hydref gofrestru am y grant o hyd. Bydd y broses o wneud cais  ar agor o ddydd Llun 15fed Mawrth 2021 a bydd y cyfnod gwneud cais yn cau am 5pm ar 31 Mawrth 2021.

Mae pob cynllun grant blaenorol sy’n gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig nawr wedi cau i geisiadau newydd.

Gallwch wneud cais am Grant Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau yma.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 16th Mawrth 2021