Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Grantiau sy'n Gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog ar 12 Mawrth 2021, mae dau grant newydd sy’n gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig yn cael eu cyflwyno:

  • Bydd y cymorth ychwanegol yn helpu busnesau yn y sectorau lletygarwch, twristiaeth, hamdden a manwerthu heb fod yn hanfodol sy’n talu ardrethi annomestig a bydd yn gweithredu fel taliad ychwanegol i’r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau.
  • Bydd busnesau cymwys sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai yn derbyn taliad grant ychwanegol o £4,000.
  • Bydd busnesau â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £500,000 yn derbyn £5,000.
  • Bydd y cyllid, a fydd yn helpu busnesau gyda’u costau hyd at 31 Mawrth 2021, ar gael i fusnesau waeth beth fo nifer y cyflogeion ac mae’n sicrhau y bydd microfusnesau’n elwa ar y cymorth.
  • Unwaith eto, awdurdodau lleol fydd yn gweinyddu ac yn dosbarthu’r taliadau hyn. 
  • Nid oes angen i fusnesau sy’n talu ardrethi annomestig ac sydd eisoes wedi derbyn taliad drwy eu Hawdurdod Lleol ers y cyfnod atal byr ym mis Hydref weithredu a byddant yn dechrau derbyn taliad drwy’r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau yn syth i’w cyfrif banc yn ystod mis Mawrth 2021. 
  • Fodd bynnag, i fusnesau sydd heb gofrestru gyda’u hawdurdod lleol, bydd y broses gofrestru’n agor o ddydd Llun 15 Mawrth 2021 a bydd y cyfnod gwneud cais yn cau am 5pm ar 31 Mawrth 2021.
Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 12th Mawrth 2021