Gwobrau Busnesau Newydd Cymru 2021 nawr ar agor i geisiadau

Mae Gwobrau Busnesau Newydd Cymru, a sefydlwyd yn 2015, yn cydnabod llwyddiannau pobl sydd wedi cael syniad gwych, wedi adnabod y cyfle ac wedi cymryd y risg i lansio cynnyrch neu wasanaeth newydd. Maent yn dathlu llwyddiant busnesau newydd ac yn cydnabod busnesau o bob sector a phob cwr o Gymru.

Mae amrediad eang o gategorïau ar gael.

I fod yn gymwys, rhaid i’r busnes:

  • Fod wedi dechrau masnachu ar neu ar ôl 1af Mehefin 2018
  • Fod wedi ei leoli yng Nghymru
  • Fod mewn perchnogaeth annibynnol

Dyddiad cau ceisiadau: 11:45pm 31 Mai 2021

Seremoni wobrwyo:  9 Medi  2021 : The Depot, Cardiff

 I gael rhagor o wybodaeth ewch i https://www.walesstartupawards.com/ 

 

 

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 8th Mawrth 2021