Llywodraeth Cymru yn ymestyn mesurau i ddiogelu busnesau rhag cael eu troi allan tan ddiwedd mis Mehefin 2021

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates, wedi cyhoeddi y bydd busnesau manwerthu, lletygarwch a busnesau eraill y mae pandemig y coronafeirws wedi effeithio arnynt bellach yn cael eu diogelu rhag cael eu troi allan hyd ddiwedd mis Mehefin 2021.

Fel rhan o'r camau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi'r gymuned fusnes, bydd y moratoriwm yn erbyn fforffedu am beidio â thalu rhent, a oedd i fod i ddod i ben ar 31 Mawrth, bellach yn cael ei ymestyn hyd 30 Mehefin, 2021.

Er y dylai busnesau barhau i dalu rhent lle bynnag y bo modd, bydd y mesur diweddaraf yn sicrhau na chaiff unrhyw fusnes ei orfodi allan o'i safle os bydd yn methu taliad rhwng nawr a diwedd mis Mehefin eleni. Bydd y cam hwn yn helpu i leddfu'r baich ar wahanol sectorau, gan gynnwys manwerthu a lletygarwch, mewn cyfnod sy’n parhau i fod yn eithriadol o heriol.

Ffyhonnell: DATGANIAD I’R WASG Llywodraeth Cymru:

Mwy o wybodaeth yma: Llywodraeth Cymru yn ymestyn mesurau i ddiogelu busnesau rhag cael eu troi allan tan ddiwedd mis Mehefin 2021 | LLYW.CYMRU

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 10th Mawrth 2021