Acas : COVD hir: Cyngor i gyflogwyr

Gall Coronafeirws (COVID-19) achosi symptomau sy’n gallu para wythnosau neu fisoedd wedi’r haint.

Gallai symptomau COVID hir effeithio ar allu rhywun i weithio neu beri iddyn nhw fod yn absennol oherwydd salwch.  Mae’r rheolau arferol ar gyfer absenoldeb salwch a thâl salwch yn berthnasol pan fo rhywun i ffwrdd o’r gwaith oherwydd COVID hir.

Mae Acas wedi cyhoeddi cyngor a chyfarwyddyd i gyflogwyr am

  • Yr hyn y dylai’r cyflogwyr ei wneud
  • Pan fo’r cyflogai’n teimlo’i fod yn gallu dychwelyd i’r gwaith
  • Os yw cyflogai’n cael trafferth gwneud ei swydd

Am ragor o wybodaeth a manylion, ewch i:

https://www.acas.org.uk/long-covid 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 12th Mai 2021