Ceisiadau nawr ar agor ar gyfer Rhaglen Sbarduno Ffowndri FinTech Cymru yn dechrau ar 5 Gorffennaf

Mae'r fenter newydd hon yn anelu at baru busnesau newydd byd-eang gyda sefydliadau blaenllaw yng Nghymru mewn ymgais i yrru swyddi, bargeinion a buddsoddiad yn y sector.

Gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i ddatblygu tystiolaeth o gysyniadau wrth dderbyn offer, mentoriaeth a mynediad at werth dros £100,000 o fuddiannau.

Tra bod y rhaglen yn cael ei darparu'n rhithiol, gall sylfaenwyr sy'n gallu bod yng Nghymru, fynychu gweithdai a chael mynediad at le gweithio am ddim yn Tramshed Tech, Caerdydd. 

Ceisiadau’n cau 7 Mehefin https://fintechwales.org/news/introducing-the-fintech-wales-foundry/

Mae mwy o wybodaeth am y rhaglen a phwy ddylai ymgeisio, ar gael yma 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 24th Mai 2021