Business Live (Cymru): Y cyn chwaraewr rygbi sy'n rhedeg cwmni dillad chwaraeon gwerth miliynau wedi ei leoli yng Nghwmbrân

IMG_0458 Brand

Pan dynnodd Damian Cooper ei esgidiau rygbi am y tro olaf, roedd yn siŵr ei fod eisiau mynd i fusnes ei hun. Ac mae’n deg dweud bod y daith o’r pwynt hwnnw i ble mae heddiw wedi mwy na chyfateb gyda’r treialon a wynebodd ar y cae.

Mae Unify Brand Partnerships wedi tyfu dros y ddwy flynedd ar bymtheg ddiwethaf i fod yn un o’r dosbarthwyr arweiniol o ffasiwn aml-frand, actif, awyr agored a ffordd o fyw yn y DU.

Mae’r busnes yng Nghwmbrân nawr yn cyflogi bron i 40 aelod staff ac mae trosiant o fwy na £12m wedi ei ddarogan ar gyfer 2021.

Gan siarad am yr effaith y dechreuodd y pandemig ei gael ar y busnes, y penderfyniadau busnes roedd yn rhaid eu cymryd a sut bu iddynt ymateb i’r cyfnod digynsail hwn, meddai Damian "Rydym yn gwerthfawrogi’r cymorth allweddol a roddwyd gan ein Partneriaid Brand, HSBC, Banc Datblygu Cymru, Llywodraeth Cymru a’r awdurdod lleol, Cyngor Torfaen."

Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi gweld y cwmni yn tyfu mewn maint, gyda’r asiantaeth yng Nghwmbrân nawr yn cyflogi 38 o bobl, gyda 15 aelod staff newydd wedi eu cyflogi yn y 12 mis diwethaf, ym mhob adran o fewn gwerthu, gwasanaeth cwsmeriaid, cyllid, logisteg, warysau a marchnata. 

Aeth Damian yn ei flaen “Byddwn yn parhau i ehangu’r tîm dros y blynyddoedd i ddod ac mae’n gyffrous gweld beth fydd yn y dyfodol gyda chynlluniau ehangu’r cwmni ar waith. Mae’n amser hollbwysig i’r busnes wrth i ni ddelio gyda heriau newydd a chyffrous, sy’n rhoi cyfle i ddarparu cyfleoedd ychwanegol i’r tîm ymroddedig a brwdfrydig sydd gennym."

Darllenwch y stori lawn am brofiad Damian, y busnes a sut mae wedi addasu yn ystod y pandemig, ynghyd â’i gynlluniau ar gyfer ehangu yn y dyfodol yn Business Live 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 10th Mai 2021