Gwobrau CIPD Cymru 2021 – Ceisiadau ar agor nawr

Mae’r gwobrau yma’n dangos ac yn dathlu’r gorau mewn adnoddau dynol a datblygiad pobl yng Nghymru.  Maen nhw’n cael eu rhoi gan y corff proffesiynol ar gyfer datblygiad pobl, yn cael eu cefnogi a’u cymeradwyo gan rhestr sylweddol o noddwyr ac yn cael eu beirniadu gan banel o bobl broffesiynol  mewn AD a busnes.  Mae’r amrywiaeth o gategorïau’n debyg i’r rheiny yn y blynyddoedd a fu, ond gyda ffocws anochel ar ystwythder a’r gallu i addasu mewn ymateb i bandemig Covid-19. 

Dyddiad cau: 19 Medi 2021

Cyhoeddi’r rhestr fer: 6 Hydref 2021

Seremoni Wobrwyo (rhithiol): 25 Tachwedd 2021

 https://www.cipdwalesawards.co.uk/

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 14th Mai 2021