Diweddariad ar y Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws (CCSC)

Mae’r Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws wedi ei ymestyn tan 30 Medi 2021.

Rhaid hawlio ar gyfer diwrnodau seibiant yn Ebrill 2021 erbyn 14 Mai 2021.

Ni allwch gyflwyno hawliadau ar gyfer cyfnodau sy’n dod i ben ar neu cyn 31 Hydref 2020.

  • Cymhwyster CCSC o fis Mai

Os oes gennych chi aelodau staff nad sydd wedi bod yn gymwys ar gyfer CCSC o’r blaen, oherwydd nad oedden nhw wedi eu cyflogi cyn 30 Hydref 2020, yna gallan nhw fod yn gymwys ar gyfer cyfnodau o 1 Mai 2021 ymlaen. 

Am gyfnodau sy’n dechrau ar neu ar ôl 1 Mai 2021, gallwch hawlio ar gyfer staff a oedd yn cael eu cyflogi ar 2 March 2021, cyhyd â’ch bod chi wedi gwneud adroddiad PAYE Gwybodaeth Amser Real i CThEM rhwng 20 Mawrth 2020 a 2 Mawrth 2021, gan hysbysu am daliad o gyflog ar gyfer y cyflogai hwnnw. Does dim angen eich bod chi wedi hawlio o’r blaen am gyflogai cyn 2 Mawrth 2021 i fedru hawlio am gyfnodau ar neu ar ôl 1 Mai 2021.

  • Newidiadau o 1af Gorffennaf ymlaen  

Am gyfnodau sy’n dod i ben ar neu cyn 30 Mehefin 2021 gallwch hawlio 80% o gyflog arferol cyflogai am oriau na weithiwyd, hyd at fwyafswm o £2,500 y mis. O 1 Gorffennaf 2021, bydd lefel y grant yn cael ei ostwng pob mis a bydd gofyn i chi gyfrannu at gost cyflogau eich cyflogeion sydd ar gyfnod seibiant.

Edrychwch ar yr holl wybodaeth hanfodol ddiweddaraf o CThEM i ganfod mwy gan gynnwys newidiadau i’r cynllun, meini prawf, cymhwyster, sut i hawlio etc.:

https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-the-coronavirus-job-retention-scheme/changes-to-the-coronavirus-job-retention-scheme

 

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 7th Mai 2021