Cronfa Diwydiannau Creadigol

Nod y gystadleuaeth hon yw darparu pecyn o gefnogaeth wedi'i thargedu ar gyfer twf fel y gall busnesau uchelgeisiol, creadigol neu'r rhai sy'n cefnogi'r diwydiannau creadigol gyrraedd eu potensial. Mae wedi'i gynllunio i helpu busnesau i archwilio ffrydiau refeniw newydd trwy greu cynhyrchion, gwasanaethau neu Eiddo Deallusol newydd sy'n ymateb i amodau newidiol y farchnad. Rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus weithio gydag ymgynghorydd EDGE i gynyddu effaith y prosiect i'r eithaf.

Rhaid bod prosiectau yn:

  • meddu ar gyfanswm costau cymwys o hyd at £25,000
  • dod i ben erbyn 31 Mawrth 2022
  • parhau rhwng 3 a 6 mis 

Mae gwybodaeth bellach, meini prawf a chamau’n nodi sut i wneud cais yma 

Cronfa Diwydiannau Creadigol: cynllun peilot twf busnes cyflym - KTN (ktn-uk.org)

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 24th Mai 2021