Canolfan Seibergadernid yn lansio ledled Cymru i helpu busnesau

Mae partneriaeth arloesol rhwng yr heddlu, y sector preifat a’r byd academaidd wedi lansio yng Nghymru i helpu busnesau i amddiffyn eu hunain yn erbyn seiberdroseddau.

Mae Canolfan Seibergadernid Cymru yn rhan o rwydwaith o ganolfannau sy’n cael eu sefydlu ledled y wlad i roi dull fforddiadwy i fusnesau a sefydliadau gael gwasanaethau ac ymgynghoriaeth seiber-ddiogelwch i’w helpu i amddiffyn eu hunain rhag ymosodiad.

Mae’r Ganolfan yn cynnig amrywiol opsiynau aelodaeth, yn dibynnu ar ba lefel o gymorth y mae busnesau ei hangen. Mae Aelodaeth Graidd yn rhad ac am ddim ac yn cynnig ystod o adnoddau a phecynnau i helpu busnesau i adnabod risgiau a gwendidau, ynghyd â rhoi cyngor ar y camau y gallent eu cymryd i gynyddu eu lefelau o amddiffyniad.

Pennaeth y Ganolfan yw’r Cyfarwyddwr Paul Peters, sy’n Dditectif Arolygydd Dros Dro wedi ei secondio i’r Ganolfan.

Darllenwch fwy yma Canolfan Seibergadernid yn lansio ledled Cymru i helpu busnesau (wcrcentre.co.uk)

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 12th Mai 2021