Cronfa Cadernid Economaidd:

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod pecyn pellach o gymorth busnes ar gael trwy'r Gronfa Cadernid Economaidd (CCE). 

Bydd y Gronfa Cadernid Economaidd yn darparu cymorth ar ffurf grantiau i fusnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau, a busnesau cysylltiedig yn y gadwyn gyflenwi sy'n parhau i deimlo effaith negyddol sylweddol o ganlyniad uniongyrchol cyfyngiadau parhaus COVID-19. Bydd y grantiau'n helpu i dalu costau gweithredu (ac eithrio cyflogau staff) am y cyfnod 1 Mai 2021 i 30 Mehefin 2021 ar gyfer busnesau y mae'r cyfyngiadau sydd ar waith o ddechrau'r cyfnod, yn effeithio'n uniongyrchol arnynt . 

Mae’r Gronfa’n cael ei gweinyddu mewn dwy ran

  1. Bydd cymorth i fusnesau sydd â throsiant o fwy na £85,000 yn cael ei ddarparu'n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru. Mae mwy o fanylion ar wneud cais i'w gweld ar Wiriwr Cymhwystra Busnes Cymru . https://fundchecker.businesswales.gov.wales/businesssupport.  Sylwer y bydd ceisiadau’n cau am 5pm ar 7 Mehefin 2021                                                                                                                                                                                                 
  2. Bydd cymorth i fusnesau sydd â throsiant o lain na £85,000 yn cael ei weinyddu gan Awdurdodau Lleol. Disgwylir i'r grant fod yn agored i geisiadau o’r wythnos yn cychwyn 31 Mai 2021 a bydd yn cau am 5pm ar 30 Mehefin 2021. Sylwer y bydd rhaid i ymgeiswyr wneud cais drwy Wiriwr Cymhwystra Busnes Cymru. Mae arweiniad a gwybodaeth bellach ar gael ar https://fundchecker.businesswales.gov.wales/businesssupport

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 26th Mai 2021