Arbenigedd Cymru: Chwilio am gydweithrediad ac arbenigrwydd: Thalia Design Automation Limited (Springboard, Cwmbran)

Mae SMART Cymru yn cefnogi Thalia i ddatblygu ymhellach y llwyfan AMALIA i alluogi defnydd uniongyrchol gan gwsmeriaid.

Cafodd ei sefydlu yn 2011 ac mae wedi ei leoli yng Nghanolfan Arloesi Busnes Springboard, Llantarnam, Cwmbrân. Mae Thalia yn darparu gwasanaethau seiliedig ar brosiect i helpu cwsmeriaid i ail-ddylunio cylchedau analog a chylchedau integredig signal cymysg ar gyfer cymwysiadau neu dechnolegau newydd. Mae Thalia yn defnyddio llwyfan meddalwedd perchenogol o’r enw AMALIA i awtomeiddio’n rhannol y broses o symud dyluniadau cylched presennol i fformatau newydd.

Bydd y prosiect hwn yn datblygu pecynnau Deallusrwydd Artiffisial (AI) newydd / pecynnau rhyngweithiol i bobl i leihau amser a chostau yn fawr. Bydd hefyd yn arwain at fynd â chynnyrch i’r farchnad yn gynt a chynnyrch gwell.

Dyddiad cau 13eg Hydref 2021

Rhagor o wybodaeth ac i gysylltu gyda Thalia, ewch i: https://businesswales.gov.wales/expertisewales/cy/node/3987

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 17th Mai 2021