Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch:Dychwelyd i'r gwaith yn ystod y pandemig

Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi cyhoeddi canllawiau ar ddychwelyd i'r gwaith sy'n gallu eich helpu i siarad â'ch gweithwyr a darparu'r cymorth cywir. 

Mae'n cynnwys:

  • Pwy ddylai fynd i'r gwaith?
  • Dychwelyd i'r gwaith ar ôl cyfyngiadau symud neu ar ôl cau am resymau eraill.
  • Sut gallwch chi helpu'ch gweithwyr os ydyn nhw'n poeni am ddychwelyd i'r gwaith.
  • Cwestiynau i'ch helpu i siarad am weithio gartref neu ddychwelyd i'r gwaith.

Mae rhagor o wybodaeth am gadw'ch gweithle'n ddiogel wrth i gyfyngiadau'r coronafeirws gael eu llacio ar wefan HSE, ac mae canllawiau pellach ar gael yn Llyw.Cymru.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 19th Mai 2021