Ydy eich busnes twristiaeth a lletygarwch yn 'Barod Amdani'?

“Rydym yn Barod Amdani” yw marc swyddogol y DU i nodi bod busnes twristiaeth a lletygarwch wedi gweithio’n ddyfal i ddilyn canllawiau COVID-19 gan y Llywodraeth a diwydiant a bod ganddo broses ar waith i gynnal glendid a chynorthwyo cadw pellter cymdeithasol.

Gwnewch gais nawr i gadarnhau bod eich busnes wedi cymryd y mesurau angenrheidiol a'i fod yn gweithredu yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth a chanllawiau Iechyd y Cyhoedd  a nodir yn glir yn eich Asesiad Risg COVID-19.

Ar ôl cwblhau'r cais yn llwyddiannus, anfonir dolen ddiogel atoch i lawr lwytho'ch tystysgrif, marc a phecyn cymorth gyda chamau ymarferol i ddweud wrth eich cwsmeriaid bod eich busnes yn Barod Amdani.

Mae mwy o wybodaeth fanwl ar gael ar Ydy eich busnes yn barod amdani yng Nghymru? | Rydym yn Barod Amdani (visitbritain.com)

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 7th Mai 2021