Gwneud mesurau COVID-19 yn hygyrch i'ch cwsmeriaid dall a rhannol ddall

Wrth i fusnesau ddechrau ailagor eto, mae gwneud newidiadau (e.e. arwyddion llawr, sgriniau diogelu, arwyddion dros dro, cynllun siopau) i ddiogelu staff a chwsmeriaid mor bwysig, ac mae'n hanfodol bod y newidiadau hyn yn hygyrch i gwsmeriaid dall a rhannol ddall. 

Mae'r RNIB wedi creu rhai canllawiau arfer gorau i helpu busnesau i ddeall sut y gallant helpu eu cwsmeriaid dall a rhannol ddall gyda'r newidiadau hyn.

  • Manwerthu
  • Chwaraeon a Hamdden
  • Lletygarwch
  • Trafnidiaeth Gyhoeddus (bysiau a thacsis)
  • Cyflogaeth  

Darllenwch y canllawiau yma, ar https://www.rnib.org.uk/services-for-businesses/supporting-blind-and-partially-sighted-customers

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 24th Mai 2021