Mai 2021: Hawlio cyflog drwy'r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafirws

Mae’r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafirws wedi cael ei ymestyn tan 30 Medi 2021.

Rhaid hawlio diwrnodau ffyrlo ym mis Mai 2021 erbyn 14 Mehefin 2021.

Gellir cael hyd i wybodaeth bellach yma: Claim for wages through the Coronavirus Job Retention Scheme - GOV.UK (www.gov.uk)

Sylwer bod yna newidiadau i’r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafirws o 1 Gorffennaf 2021. Bydd lefel y grant yn cael ei ostwng a gofynnir i fusnesau gyfrannu at gost cyflogau eu gweithwyr sydd ar ffyrlo.

Fe gewch hyd i wybodaeth bellach yma: Changes to the Coronavirus Job Retention Scheme from July 2021 - GOV.UK (www.gov.uk)

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 24th Mai 2021