Rhaglen Accelerator NatWest – ceisiadau ar agor nawr

Mae rhaglen Accelerator NatWest yn rhaglen sydd wedi ei hariannu’n llawn ac sydd â’r bwriad o gefnogi perchnogion busnesau i dyfu eu busnesau at y lefel nesaf.  Mae’r rhaglen yn seiliedig ar bedair colofn o gefnogaeth: hyfforddi 1:1, cymuned, rhwydwaith cryf ac arweiniad meddwl, digwyddiadau, a chynnwys. 

Cynigir pedair rhaglen arbenigol : 

  • Twf Uchel
  • Hinsawdd
  • Fintech
  • Arweinir at bwrpas 

Bydd elfennau allweddol o’r rhaglen, gan gynnwys hyfforddiant a digwyddiadau ar gael ar-lein. 

Bydd ceisiadau ar agor tan Fehefin 11eg am raglen chwe mis gan ddechrau ar Fehefin 28ain 

Am wybodaeth bellach a’r ffordd o wneud cais:

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 21st Mai 2021