Nawr yw eich cyfle i'ch busnes gweithgynhyrchu ymuno â'n Rhaglen Gwella Cynhyrchedd

Business Wales - LADY BY MACHINE (940x475) WELSH_1

Lansiwyd Rhaglen Gwella Cynhyrchedd Llywodraeth Cymru yn Nhorfaen tuag at ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf, ar ôl llwyddiant eang mewn ardaloedd eraill.

Mae Adran Economi a Mentergarwch Torfaen yn falch o gyhoeddi bod dros ddwsin o fusnesau wedi cymryd y camau i gynyddu effeithlonrwydd, datblygu cynhyrchion newydd ac archwilio marchnadoedd newydd yn eu busnesau yn Nhorfaen.

A ydych chi’n barod i wneud yr un peth?

Neilltuir Rheolwr Perthynas ac Arbenigwr Arloesi yn Llywodraeth Cymru i bawb sy'n cymryd rhan yn y cynllun, i helpu i adolygu gwella cynhyrchiant a'u cefnogi trwy'r broses ymgeisio sy'n ystyriol iawn o fusnesau.

Darperir cyngor gweithgynhyrchu arbenigol trwy ymgynghoriaeth cynhyrchiant wedi'i ariannu, sydd eisoes wedi helpu busnesau bach a chanolig gyda chyngor ynghylch cynlluniau ffatri, awtomeiddio a digideiddio, heriau gweithgynhyrchu technegol a gofynion marciau ansawdd.

 Diogelu dyfodol eich busnes: Darganfyddwch mwy

  • Os ydych chi'n fusnes gweithgynhyrchu wedi'i leoli yn Nhorfaen a hoffai archwilio'r rhaglen hon ymhellach, e-bostiwch: info@southwalesbusiness.co.uk
  • Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am y rhaglen yma
  • Bydd Adran Economi a Mentergarwch Torfaen ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru yn cynnal Clinig rhithwir, 17 Mehefin 2021 rhwng 4:30pm - 5:30pm: Archebwch le yma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 7th Mai 2021