Talu TAW wedi'i ohirio oherwydd coronafirws

Os gwnaethoch ohirio taliadau TAW a oedd yn ddyledus rhwng 20 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2020 gallwch:

  • dalu'r TAW ohiriedig yn llawn nawr
  • ymuno â'r cynllun talu newydd ar gyfer gohirio TAW - mae'r gwasanaeth ar-lein ar agor rhwng 23 Chwefror 2021 a 21 Mehefin 2021
  • cysylltu â Chyllid a Thollau EM ar 0800 024 1222 erbyn 30 Mehefin 2021 os oes angen help ychwanegol arnoch i dalu

Os penderfynwch ymuno â'r cynllun talu newydd ar gyfer gohirio TAW gallwch:

  • dalu eich TAW gohiriedig mewn rhandaliadau cyfartal, heb log
  • dewis nifer y rhandaliadau, o 2 i 11 (yn dibynnu ar bryd yr ydych chi'n ymuno)

Ymunwch â'r cynllun talu newydd ar gyfer gohirio TAW erbyn 19 Mai i dalu hyd at 9 rhandaliad misol. Yr hwyraf y byddwch chi'n ymuno â'r cynllun, y lleiaf o randaliadau sydd ar gael.

Mwy o fanylion manwl ar https://www.gov.uk/guidance/deferral-of-vat-payments-due-to-coronavirus-covid-19.cy

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 7th Mai 2021