Marchnad Pont-y-pŵl – Rhowch dro ar eich busnes

PIM may2021

Mae marchnadoedd Pont-y-pŵl bob amser yn chwilio am fasnachwyr brwdfrydig sy'n ymroddedig i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel a phrofiad siopa amrywiol i gwsmeriaid yng nghanol Pont-y-pŵl.

Mae gan farchnad dan do Pont-y-pŵl lawer o unedau ar rent, o unedau arlwyo â systemau awyru i stondinau achlysurol sy'n cynnig hyblygrwydd i fasnachwyr. Mae prisiau rhent yn fforddiadwy ac yn gystadleuol, a gall busnesau newydd elwa o'n cyfleoedd i arbrofi yn y byd masnachu gyda gostyngiad o hyd at 30% mewn rhenti am y chwe mis cyntaf.

I gael mwy o wybodaeth am fasnachu yn y farchnad cysylltwch â Rheolwr y Farchnad ar 01495 742757, e-bostiwch pontypoolindoormarket@torfaen.gov.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 24th Mai 2021