Gwiriwr Cymhwystra - Datganiad o Ddiddordeb y Sector Addysg Awyr Agored Preswyl

Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu cronfa i gefnogi'r sector addysg awyr agored preswyl yng Nghymru gyda dyraniad cychwynnol o £2m. Bydd y gronfa hon yn rhoi cymorth i ganolfannau cymwys ledled Cymru i dalu costau gweithredu hanfodol yn ystod y cyfnod rhwng misoedd Mehefin a Medi 2021. Bydd y gronfa'n cynnwys uchafswm grant wedi'i gapio o £45k fesul ymgeisydd llwyddiannus.

Mae ceisiadau ffurfiol am gyllid yn debygol o gael eu gwahodd yn fuan mis Mehefin, gyda dyddiad cau o 3 wythnos i'w cwblhau. Fodd bynnag, er mwyn mesur cymhwystra tebygol a'r nifer sy'n manteisio ar y gronfa, mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i'r sefydliadau hynny a allai fod yn gymwys i gael cymorth ac sy'n dymuno gwneud cais, lenwi ffurflen fer datganiad o ddiddordeb. (Mae ffurflen datganiad o ddiddordeb ar gyfer Cronfa’r Sector Addysg Awyr Agored Preswyl nawr ar agor. Mi fydd yn cau ar 4 Mehefin am 5pm). Yna bydd sefydliadau sy'n llenwi'r ffurflen yn cael eu hysbysu'n uniongyrchol pan fyddwn yn gwahodd ceisiadau ffurfiol am gyllid.

Mae sefydliadau'n cynnwys:

  • Canolfannau addysg sy'n defnyddio'r awyr agored i ennyn diddordeb ac addysgu pobl ifanc.
  • Canolfannau addysg awyr agored a gyflwynodd o leiaf 50% o'u profiadau preswyl addysgol i bobl ifanc cyn mis Mawrth 2020.
  • Canolfannau addysg awyr agored preswyl wedi eu lleoli yng Nghymru.
  • Canolfannau addysg awyr agored preswyl sy'n gweithredu yn y sector cyhoeddus (nad ydynt yn eiddo i Awdurdodau Lleol nac yn cael eu noddi ganddynt).

COVID-19 Crisis Support Tool | Business Wales (gov.wales)

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 17th Mai 2021