Tech Nation: 6 o raglenni twf ar agor ar gyfer ceisiadau

Mae chwech o raglenni twf mwyaf cyffrous Tech Nation wedi agor ar gyfer ceisiadau.

Felly, p’un a yw eich cwmni technoleg yn dyheu am DA, wedi ei arwain gan sylfaenwyr tangynrychioliadol, yn gwmni Fintech neu Insurtech uchelgeisiol, yn brwydro newid yn yr hinsawdd, yn datblygu’n gyflym neu’n enw arweiniol yn yr ecosystem dechnolegol, mae yna raglen a all eich helpu i oresgyn heriau a gwneud y gorau posibl o’r cwmni.

Am ragor o wybodaeth am bob rhaglen, ewch i  https://technation.io/apply-now/

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 10th Mai 2021