Gwobrau Cynhyrchion Newydd The Grocer 2021: Cystadleuaeth ar agor nawr

Mae Gwobrau Cynhyrchion Newydd The Grocer 2021 yn dathlu a gwobrwyo arloesi eithriadol yn y sector FMGC yn y DU. Maent yn ffordd wych o arddangos eich cynnyrch ac yn gyfle rhagorol i gael y gydnabyddiaeth rydych chi a’ch tîm yn ei haeddu. 

Mae’r categorïau yn cael eu rhannu rhwng cynhyrchion bwyd a chynhyrchion eraill a rhaid bodloni un o’r meini prawf canlynol. 

  • Newydd i farchnad y DU
  • Cynnyrch wedi ei ail-greu
  • Cynnyrch mewn categori newydd, wedi ei dargedu i farchnad newydd neu wedi ei ail-becynnu yn arwyddocaol
  • Ychwanegiadau, amrywiadau neu estyniadau i linellau cynnyrch sy’n bodoli eisoes. 

DYDDIAD CAU GWNEUD CAIS: DYDD LLUN 7 MEHEFIN 2021

Rhagor o wybodaeth yn Gwobrau Cynnyrch Newydd The Grocer 2021 – Tudalen Gartref

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 26th Mai 2021