Clwb Busnes Torfaen yn parhau gyda rhaglen lwyddiannus o ddigwyddiadau arlein wrth i nifer yr aelodau fynd dros 100

 

TEE Website Banner-CYM1 TBV

Mae un o glybiau rhwydweithio busnes mwyaf poblogaidd de Cymru, Llais Busnes Torfaen (LlBT), yn cychwyn ei flwyddyn aelodaeth newydd 2021 o fis Mai. Dros y flwyddyn ddiwethaf, aeth nifer aelodau LlBT i fyny i dros 100. Manteisiodd busnesau o bob cwr o’r rhanbarth ar y cyfleoedd arlein bob mis i rwydweithio, rhannu eu profiadau ynghyd â chynorthwyo ei gilydd drwy gydol y pandemig COVID-19.

Mae aelodau presennol ar hyn o bryd yn adnewyddu eu haelodaeth LlBT, ac mae bob amser groeso i aelodau newydd. 

Rhaglen 2021

Mae LlBT yn falch o gyhoeddi y bydd ei raglen rwydweithio arlein yn parhau ar gyfer 2021. Mae calendr o ddigwyddiadau chwarterol wedi ei lansio yn ddiweddar sydd nid yn unig yn cynnig digon o gyfleoedd i aelodau rwydweithio, gan gynnwys trafodaethau mewn grwpiau bychan, ond bydd hefyd yn cynnwys siaradwyr gwadd.

Bydd y digwyddiad arlein cyntaf yn y flwyddyn aelodaeth newydd yn digwydd ar ddydd Iau 24ain Mehefin, pan fydd y clwb yn croesawu Dr Paul Thomas, Doctor Busnes y BBC fel siaradwr gwadd.

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur:

Meddai aelod sylfaenol LlBT Sam Williams, sylfaenydd Sizzle Marketing yn Nhorfaen: “Boed yn cyfarfod wyneb yn wyneb neu arlein, mae Llais Busnes Torfaen bob amser yn ffordd wych i gyfarfod a rhyngweithio gyda phobl busnes broffesiynol. Nid yw o bwys os mai dyma eich cyfarfod cyntaf, neu os ydych wedi mynychu nifer o weithio o’r blaen, rydych yn cael eich croesawu a’ch gwneud i deimlo’n gyfforddus ar unwaith. Rwyf bob amser yn edrych ymlaen at gyfarfodydd LlBT, gan eu bod yn taro cydbwysedd gwych rhwng darparu cyfleoedd busnes ac agweddau cymdeithasol rhwydweithio.”

Pecyn aelodaeth LlBT llawn am ddim ond £18.00

At hyn, mae tîm pwyllgor LlBT, sy’n cynnwys nifer o berchnogion busnes lleol, wedi penderfynu cynnig aelodaeth arlein 2021 am ddim ond £18.00. Mae hyn yn galluogi i aelodau nid yn unig fynychu digwyddiadau rhwydweithio rhithwir, ond hefyd i fwynhau amrywiol fanteision ychwanegol gan gynnwys:

Meddai Cadeirydd Pwyllgor Llais Busnes Torfaen, Ashley Harkus, Partner Rheoli gyda’r cwmni cyfreithiol lleol Everett, Tomlin, Lloyd & Pratt: “Rydym wrth ein boddau gyda sut y mae’r clwb busnes wedi addasu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i gynnig rhwydweithio rhithwir. O ganlyniad, mae aelodau wedi gallu cadw mewn cysylltiad, parhau i arddangos eu busnes a gweld manteision eu haelodaeth. Mae’n llwyddiant mawr ac yn dangos yr hyn a ellir ei wneud mewn cyfnod anodd. Mae gennym raglen arlein gyffrous ar gyfer 2021 ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu aelodau newydd, ynghyd â’r sawl sydd i adnewyddu. Mae £18.00 yn werth eithriadol am arian a buaswn yn annog busnesau lleol i ystyried ymuno mewn pryd ar gyfer ein digwyddiad ym mis Mehefin.”

I gael rhagor o wybodaeth am LlBT ac i ymuno fel aelod

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 26th Mai 2021