Cargo Interiors o Dorfaen yn lansio colur BUG for Men

Bug Cosmetcs

Mae perchennog busnes dylunio swyddfa yn Nhorfaen wedi lansio ystod o golur newydd ar gyfer dynion o'r enw BUG for Men. Sicrhaodd Cargo Interiors Limited o Gwmbran, micro fenthyciad o £50,000 gan Fanc Datblygu Cymru i gefnogi lansiad y colur. Wedi'i sefydlu yn 2019 gan y Rheolwr Gyfarwyddwr Carl Gough, penderfynodd y cwmni dylunio ac adeiladu swyddfeydd lansio elfen newydd ar gyfer eu busnes yn dilyn pandemig Covid 19. 

Meddai Carl: “Daeth yn amlwg yn ystod y cyfnod clo cyntaf yn 2020 bod y ffordd rydym yn gweithio yn mynd i newid yn sylfaenol. Edrychais i mewn i fylchau yn y farchnad lle gallwn ddefnyddio fy sgiliau presennol a phenderfynais lansio ein brand colur BUG for Men.” 

Mae BUG for Men yn gweithredu ochr yn ochr â’i fusnes dylunio ac adeiladu swyddfeydd presennol, sydd wedi gweld cynnydd diweddar yn y galw am wasanaethau wrth i fusnesau ail-ddylunio eu gofod swyddfa ar gyfer y byd ôl-bandemig. 

Darllenwch fwy amy stori hon - https://developmentbank.wales/cy/newyddion-digwyddiadau/o-ddylunio-swyddfa-i-golur-mae-cargo-interiors-wedi-lansio-colur-bug-men

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 24th Mai 2021