Watkins & Gunn yn cyrraedd rhestr fer Gwobr Cyfreithiwr Cymorth Cyfreithiol y Flwyddyn

Mae cwmni cyfreithiol Watkins & Gunn yng Nghymru, sydd â swyddfeydd ym Mhont-y-pŵl, Caerdydd a Chasnewydd, wedi cyrraedd rhestr fer yn y categori Asiantaeth Cwmni Cymorth Cyfreithiol / Asiantaeth Ddielw Ranbarthol yng ngwobrau Cyfreithiwr Cymorth Cyfreithiol y Flwyddyn 2021 (LALYs).

Dan ofal Grŵp Ymarferwyr Cymorth Cyfreithiol, bydd y 'LALYs', a lansiwyd yn 2003, eleni yn cynnal ei 19eg seremoni Wobrwyo yn rhithiol ar 6 Gorffennaf i ddathlu gwaith anhygoel cyfreithwyr cymorth cyfreithiol.

Mae Watkins & Gunn wedi cyrraedd rhestr fer eu categori ochr yn ochr â Law Center Gogledd Iwerddon, a Family Law Company, am eu gwaith cymorth cyfreithiol dros y deuddeg mis diwethaf. Mae'r cwmni'n gweithredu dros Hawlwyr mewn achosion Hawliau Dynol, Adolygiad Barnwrol a Chyfraith Teulu ac mae'n ymwneud â nifer o gwestau uchel eu proffil ac ymholiadau cyhoeddus.

Darllenwch y datganiad i’r wasg yn llawn yma https://www.watkinsandgunn.co.uk/blog/2021/05/21/watkins-gunn-shortlisted-for-prestigious-legal-aid-lawyer-of-the-year-award/

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 26th Mai 2021