Cyflawni Sero-net: Llawlyfr ar gyfer y Sector Bwyd a Diod

Mae’r Ffederasiwn Bwyd a Diod (FDF) yn ddiweddar wedi lansio’r cyhoeddiad hwn sy’n rhoi canllawiau ar gyfer cynhyrchwyr bwyd a diod sy’n ceisio chwarae eu rhan o ran cyflawni allyriadau Sero-net. Mae’r Llawlyfr wedi ei ddylunio i helpu holl gynhyrchwyr bwyd a diod, ond yn enwedig y rhai hynny yn y cyfnod cynnar o ddatblygu eu strategaeth hinsawdd. Mae craidd y llyfryn ar gyfnodau cadwyni gwerth yn cyflwyno camau ymarferol a gwybodaeth ar gyfer pob cam o’r gadwyn o’r fferm i’r fforc.

 Rhagor o wybodaeth yn compressed_fdf-net-zero-handbook-final-111021.pdf

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 10th Tachwedd 2021