Beth am Gymryd rhan yn y Prosiect Ôl-osod er mwyn Optimeiddio

Bydd y prosiect Ôl-osod er mwyn Optimeiddio  yn golygu bod dros 1,724 o gartrefi ledled Cymru yn defnyddio ynni yn fwy effeithlon. Ôl-osod er mwyn Optimeiddio yw ôl-osod fel bod modd sicrhau bod yna lwybrau effeithiol, ymarferol i sicrhau bod y cartref dan sylw yn cyflawni'r ôl-troed carbon isaf posib.

Cyflawnir hyn trwy gyfuniad o welliannau i ffabrig adeiladau, technolegau carbon isel a di-garbon (fel paneli solar, storio batri a phympiau gwres), a rheolaethau gweithredol deallus a pharhaus

Bydd y broses o ôl-osod  y cartrefi hyn yn galluogi treialu a mireinio'r offer digidol sy'n ofynnol i ddatgarboneiddio cartrefi ledled Cymru, yn ogystal â helpu i adeiladu'r sgiliau a'r hyfforddiant sydd eu hangen yn sail i hyn.

Mae cydweithrediad 68 o bartneriaid, gan gynnwys 26 o ddarparwyr tai cymdeithasol, wedi derbyn mwy na £13m mewn cyllid gan Lywodraeth Cymru trwy'r Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio a gafodd ei chyflwyno eleni yn rhan o’r Rhaglen Tai Arloesol.

 Darganfyddwch fwy am y broses ôl-osod er mwyn optimeiddio, yr hyn mae'n ei olygu ac i gofrestru diddordeb yma. Mae'n faes sy'n tyfu ac mae angen amrywiaeth eang o adeiladwyr a chrefftwyr medrus i sicrhau bod y prosiect yn llwyddiannus yn ogystal â gweithwyr proffesiynol eraill yn y diwydiant adeiladu. Gweler y rhestr lawn ar y wefan. Sylwch y bydd y Landlordiaid Cymdeithasol Preswyl yn caffael o'r rhestr o'r rhai sydd wedi cofrestru 

Mae Consortiwm Buddsoddi Cymunedau a Thai (CHIC) yn defnyddio Delta eSourcing i gynnal yr ymarfer tendro ar CHIC Wales Optimised Retrofit Consultancy DPS 2021 | Delta (delta-esourcing.com)

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 8th Hydref 2021