Innovate UK: Cyfleoedd ariannu ar agor nawr

Gall busnesau sydd wedi eu cofrestru a sefydliadau ymchwil a thechnoleg yn y DU wneud cais nawr am gyfran o hyd at £25 miliwn mewn cyllid ar gyfer syniad ymchwil a datblygiad sy’n hyfyw yn fasnachol ac a all effeithio’n sylweddol ar economi’r DU. 

Mae Innovate UK, rhan o UK Research and Innovation, yn rhoi cyllid ar gyfer Ymchwil a Datblygiad arloesol mewn nifer o dechnolegau, gan gynnwys:

  • prosiectau ymarferoldeb;
  • prosiectau ymchwil diwydiannol;
  • prosiectau datblygiad arbrofol.

 Gellir gwneud ceisiadau mewn unrhyw faes technoleg i fod yn berthnasol i unrhyw ran o’r economi gan gynnwys y celfyddydau, dyluniad a’r cyfryngau, diwydiannau creadigol, gwyddoniaeth neu beirianneg, a rhaid eu bod yn canolbwyntio ar fusnes, yn hytrach na bod yn ymchwil pur.

Mae cystadleuaeth Grantiau Doeth Innovate UK yn agored i geiswyr unigol a phobl yn cydweithio. 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 11am 5ed Ionawr 2022. 

Rhagor o wybodaeth yn Innovate UK

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 13th Hydref 2021