Dysgu Oedolion yn y Gymuned Torfaen Lefel 2 Ymwybyddiaeth o Alergenau a Rheolaeth mewn Arlwyaeth

Daw Diwygiad Gwybodaeth Bwyd y DU , a elwir hefyd yn Gyfraith Natasha, i rym o fis Hydref 2021 a bydd yn gofyn i fusnesau bwyd ddarparu rhestri cynhwysion llawn a labeli alergenau ar fwydydd sydd wedi eu pecynnu ymlaen llaw i’w gwerthu’n uniongyrchol o’r eiddo bwyd. Mae’r ddeddfwriaeth yn cael ei chyflwyno i warchod y sawl sy’n dioddef o alergedd a rhoi hyder iddyn nhw yn y bwyd maent yn ei brynu.

Opsiynau dysgu sy’n addas i chi:

1. Yn y Dosbarth: £37.50*

09:30am - 2.30pm

CAG Croesyceiliog, NP44 2HF

Dydd Mawrth 12fed Hydref 2021

Dydd Mawrth 2il Tachwedd 2021

Dydd Mawrth 16eg Tachwedd 2021

Dydd Mawrth 7fed Rhagfyr 2021

Cymhwyster Arlein: £50.00*

Dysgu yn eich amser eich hyn a phan fyddwch yn barod, bwcio eich arholiad aml-ddewis yn y ganolfan a chael Cymhwyster Lefel 2 mewn Ymwybyddiaeth o Alergenau a Rheolaeth mewn Arlwyaeth.

2. HPP Arlein: £35.00*

Mae’r opsiwn heb ei achredu hwn yn caniatáu i chi gwblhau’r Cwrs Ymwybyddiaeth o Alergenau arlein, ac er na chewch eich achredu, byddwch yn derbyn 2 bwynt HPP a dysgu’r sgiliau sydd eu hangen i gydymffurfio gyda’r gyfraith newydd hon.

Mae’r hyn y byddwch yn ei ddysgu yn cynnwys :-

• Beth yw anoddefiad

• Beth yw alergedd

• Symptomau cyffredin o adweithiau alergaidd

• Labelu bwyd a sut i ganfod cynhwysion

• Cyfathrebu am wybodaeth ar alergenau i gwsmeriaid

SUT I GYSYLLTU

I gael rhagor o wybodaeth am ein dosbarthiadau, cysylltwch â’n tîm cyfeillgar ar 01633 647647 neu ebostiwch power.station@torfaen.gov.uk

*Efallai y bydd cyllid ar gael ar gyfer hyn.

Mae meini prawf cymhwystra yn berthnasol – siaradwch â’n tîm heddiw.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 6th Hydref 2021