Eisiau gwybod rhagor am dechnoleg Cymraeg i fusnesau? Gad i Helo Blod helpu

Wyt ti eisiau defnyddio bach mwy o Gymraeg yn dy fusnes? Mae Busnes Cymru newydd gyhoeddi rhestr newydd o adnoddau defnyddiol ar wefan Helo Blod sy’n gallu helpu gyda hyn. 

Dyma rai o’r enghreifftiau o’r mathau o bethau sydd ar gael am ddim: 

  • Cysgliad – eisiau magu hyder wrth ysgrifennu yn Gymraeg? Mae Cysgliad yn wirydd sillafu ac yn gyfres o eiriaduron Cymraeg. Mae mwy na chwe mil o gopïau wedi'u lawrlwytho ers ei ryddhau yn rhad ac am ddim. 
  • Canllaw i dy helpu i ddatblygu gwasanaethau a meddalwedd dwyieithog sy’n hawdd i bobl eu defnyddio. Wrthi’n tendro am wasanaeth? Gwahoddwch gontractwyr posibl i lenwi hyn. 

Mae gyda ni fwy na 50 o adnoddau a bydd y rhestr yn tyfu – felly gobeithio y byddi di’n dod o hyd i un sydd o ddefnydd i ti a dy fusnes.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Helo Blod.

Ffynhonnell: Busnes Cymru https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 13th Hydref 2021