Sefydliad y Cyfarwyddwyr Cymru'n chwilio am gyfarwyddwyr gorau 2021

Mae Sefydliad y Cyfarwyddwyr Cymru, ar y cyd gydag Ysgol Fusnes Caerdydd, wedi lansio eu chwiliad blynyddol ar gyfer arweinwyr busnes mwyaf llwyddiannus y wlad.

Mae Gwobrau Cyfarwyddwr y Flwyddyn 2021 yn ceisio gwobrwyo llwyddiannau cyfarwyddwyr mewn ystod eang o fusnesau, sefydliadau a sectorau ar hyd a lled Cymru.

Bydd ceisiadau’n cau ar ddydd Gwener 22 Hydref 2021. Bydd rhestr fer yn cael ei chyhoeddi cyn y seremoni wobrwyo ar ddydd Iau 25 Tachwedd 2021 yn Stadiwm Criced Gerddi Sophia, Caerdydd.

Dysgwch ragor am y gwobrau a’r categorïau yn IoD | Wales

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 6th Medi 2021