Simply Business: Enillwch £25,000 i helpu i ddechrau, tyfu neu adfywio'ch busnes bach

Ychydig iawn sydd wedi eu taro’n fwy caled gan Covid-19 na’r hunugyflogedig. Bydd y pandemig yn costio £22,461 ar gyfartaledd i berchnogion busnesau bach

Yn cynnwys 99% o  bob busnes ym Mhrydain, ac yn cyfrannu cyfanswm o £2 driliwn mewn trosiant blynyddol, gallai busnesau bach fod â’r allwedd i’n hadferiad economaidd

Mae Simply Business am roi £25,000 i un mentrwr lwcus.  I wneud cais, cwblhewch ffurflen ar-lein gan roi manylion yn dangos pam eich bod chi’n haeddu’r grant.

Dyddiad cau ceisiadau: 17 Medi 2021.

Ewch i weld mwy ar wefan Simply Business

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 13th Medi 2021