Y Diweddaraf: Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws: Hawliadau Medi 2021

Mae’r Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws wedi ei ymestyn tan 30 Medi 2021. Ar gyfer hawliadau mewn perthynas ag Awst a Medi 2021, bydd y llywodraeth yn talu 60% o gyflogau hyd at fwyafswm o £1,875 am yr oriau bydd y cyflogai ar gyfnod o seibiant.

Ar gyfer pob hawliad o 1 Gorffennaf 2021 ymlaen, mae’n rhaid i gyflogwyr dalu gweddill cyflogau eu cyflogeion i wneud yn siŵr eu bod yn derbyn 80% o’u cyflogau (hyd at £2,500) am yr oriau y maen nhw ar gyfnod o seibiant. Mae’r uchafsymiau’n gymesur â’r oriau nad ydynt yn cael eu gweithio.

Rhaid cyflwyno hawliadau ar gyfer Medi erbyn 14 Hydref 2021 a rhaid gwneud unrhyw ddiwygiadau erbyn 28 Hydref 2021.

Am wybodaeth bellach, ewch i Check if you can claim for your employees' wages through the Coronavirus Job Retention Scheme - GOV.UK (www.gov.uk)

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 17th Medi 2021