Fast Start: Arloesi

Gall busnesau bach a micro wedi eu cofrestru yn y DU wneud cais am hyd at £30 miliwn ar gyfer cynlluniau arloesol, fforddiadwy, y gellir eu mabwysiadu a buddsoddi ynddyn nhw mewn sero net a Gofal Iechyd.

  • Cystadleuaeth yn dechrau: Dydd Llun 11 Gorffennaf 2022
  • Cystadleuaeth yn dod i ben: Dydd Mawrth 26 Gorffennaf 2022 11:00am

Mae Innovate UK yn cynnig cyfran o hyd at £30 miliwn mewn grantiau i fusnesau bach a micro ynghyd â chymorth busnes wedi’i deilwra, i’w gyflwyno gan Innovate UK EDGE. Gallwch wneud cais am hyd at £50,000 ar gyfer syniadau arloesol iawn sydd â llwybr clir i’w masnachu drwy dwf busnes.

Rhaid i’ch prosiect arwain at gynhyrchion, prosesau neu wasanaethau newydd sydd ar y blaen yn arwyddocaol i rai eraill sydd ar gael ar hyn o bryd, neu gynnig defnydd arloesol o gynhyrchion, prosesau neu wasanaethau sy’n bodoli eisoes. Gall hefyd gynnwys model busnes newydd neu arloesol.

Yn eich cais, rhaid i chi allu dangos:

  • bod gennych syniad gwych
  • eich bod angen arian cyhoeddus
  • bod gennych y gallu i gyflenwi’r prosiect
  • y byddwch yn cyflenwi’r prosiect

Manylion llawn yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 15th Mehefin 2022