Strategaeth Economi a Mentergarwch Torfaen

 Economi, Menter ac Amgylchedd Torfaen yw'r cyfrwng a fydd yn darparu twf economaidd cynaliadwy ar gyfer Torfaen tymor hir. Rydym yn darparu cymorth uniongyrchol ac arbenigol i fusnesau yn y fwrdeistref. Mae Diwydiannau traddodiadol yn cael cefnogaeth da ochr yn ochr â ymgyrch wedi ei ffocysu at dyfu ein busnesau digidol a gwyrdd, yn ogystal â sicrhau prosiectau buddsoddiad allanol yn sgil ein hasedau allweddol - ein lle, ein pobl a'n treftadaeth.Darganfyddwch mwy yn Strategaeth Economi a Mentergarwch Torfaen a Menter 2013-2010.