Llais Busnes Torfaen (Clwb Busnes)

Torfaen Business Voice Logo

Clwb Busnes llwyddiannus Torfaen yw Llais Busnes Torfaen. Mae wedi bodoli ers dros 17 mlynedd, gyda thua saithdeg o aelodau sy’n cynnwys amrywiaeth o fusnesau, o Argraffwyr i Arlwywyr, ac mae’n parhau i dyfu flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Caiff y clwb ei redeg gan bwyllgor o fusnesau, ac mae hyn yn rhan annatod o’i lwyddiant. Mae’r aelodau hyn yn awyddus i wneud gwahaniaeth ac maen nhw’n llywio’r clwb ar hyd y trywydd y maen nhw’n penderfynu ei ddilyn.

Ar hyn o bryd, rydym yn cynnig aelodaeth ar ddwy lefel; Aelodaeth Lawn ac Aelodaeth i Fusnesau Newydd. Mae’r lefel Busnesau Newydd ar gyfer cwmnïau sy’n gweithredu o fewn eu blwyddyn fusnes gyntaf yn unig, a chaiff ei chynnig am un flwyddyn galendr

Prisiau Aelodaeth Ionawr 2019 - Rhagfyr 2019

 • £60.00 yn cynnwys TAW (cwmnïau ag 1 – 10 o gyflogedigion) 
 • £80.00 yn cynnwys TAW (cwmnïau â 10+o gyflogedigion ) 
 • £48.00 yn cynnwys TAW  (Cwmnïau sy’n masnachu am lai na blwyddyn neu sy’n ymaelodi am y tro cyntaf) 

Buddion i Aelodau

Mae Llais Busnes Torfaen yn cynnig gwerth rhagorol am arian, ac mae yna lond lle o fuddion i chi a’ch busnes:

 • 2 le rhad ac am ddim yn ein chwe digwyddiadau busnes prysur, gyda siaradwyr i’ch ysbrydoli, cyfleoedd i rwydweithio a bwyd bys a bawd mewn lleoliad lleol o safon uchel (Greenmeadow Golf & Country Club, Cwmbrân). Nodwch bydd cofrestru yn dechrau am 5:00pm er mwyn cychwyn am 5:30pm. Rhaid archebu lleoedd erbyn y dyddiad cau a nodwyd ar gyfer bob digwyddiad.

Dyddiadau 2019: 21 Mawrth, 20 Mehefin, 19 Medi, 5 Rhagfyr

 • Cylchlythyr digidol chwarterol gydag erthyglau, cyngor a digwyddiadau busnes yn ogysytal â gwybodaeth wedi ei theilwra i fusnesau lleol Torfaen. Y Cylchlythyr diweddaraf.
 • Cyfleoedd amrywiol i rwydweithio
 • Gostyngiad oddi ar dâl aelodaeth y flwyddyn nesaf trwy’n Cynllun Cyflwyno Aelod
 • Bwletinau trwy e-bost, gyda gwybodaeth berthnasol wedi’i chwynnu
 • Rhag-rybyudd ynghylch cyfleoedd a digwyddiadau busnes eraill Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, gan gynnwys brecwast busnes, gweithdai a seminarau
 • Hysbysebu manylion eich cwmni yn adran Aelodaeth Llais Busnes (proffil aelodau)
 • Cyfleoedd noddi a hysbysebu egsgliwsif i gwmnïau sy’n aelodau gyrraedd y farchnad busnes leol

Ymaelodwch â ni nawr ar gyfer 2019 trwy gwblhau Ffurflen Gais Llais Busnes Torfaen.

Bydd angen i chi Dalu ar wefan y Cyngor unwaith y byddwch chi wedi cyflwyno’r ffurflen, chwiliwch am LlB Dorfaen.

Ewch at Orielau Lluniau ein digwyddiadau yn 2016:  10 Mawrth, 16 Mehefin, 15 Medi,1 Rhagfyr

Ewch at Orielau Lluniau ein digwyddiadau yn 2015: 12 Mawrth18 Mehefin17 Medi3 Rhagfyr