Cysylltwch â Ni

Mae gennym Dîm Cynghori Busnes a fydd yn hapus i'ch cynorthwyo gyda'ch holl ymholiadau busnes. Os mai cyngor ar dwf busnes a datblygu mentrausydd angen arnoch chi, cymorth ariannol, neu os ydych yn meddwl am symud eich busnes i dde Cymru, rydym yma i'ch helpu i wireddu'ch uchelgeisiau.

Prif Gysylltiadau

Cyswllt: Liz Crowley 

Ebost: elizabeth.crowley@torfaen.gov.uk  neu Ffoniwch: 01633 648306

Cyswllt: Dawson Evans 

Ebost: dawson.evans@torfaen.gov.uk neu Ffoniwch: 01633 648836

Cyswllt: Gaynor Wakeling 
Ebost: gaynor.wakeling@torfaen.gov.uk neu Ffoniwch: 01633 648371

Ymholiadau Cyffredinol

Am ymholiadau cyffredinol ffoniwch: +44 (0) 1633 648083

E-bost: info@southwalesbusiness.co.uk

Economi a Mentergarwch Torfaen, Tŷ Blaen Torfaen, Ffordd Panteg, Y Dafarn Newydd, Pont-y-pŵl, NP4 0LS

 Map showing location of Torfaen