Tanysgrifio

Cwblhewch y ffurflen hon i dderbyn amrywiaeth o wybodaeth yn ymwneud â busnes oddi wrth Economi a Mentergarwch Torfaen.

Byddwn yn danfon gwybodaeth a newyddion atoch chi ynglŷn â:

  • Digwyddiadau busnes
  • Gwasanaethau, cynnyrch a chyfleoedd i’ch busnes
  • Gwahoddiadau i gymryd rhan mewn ymchwil yn ymwneud â busnes
  • Newyddion wedi’i bwyso ynglŷn â busnes a roddir i ni gan fudiadau a busnesau a all gael ei rhannu

Mae’r cyfathrebiadau yma am ddim a byddan nhw’n cael eu danfon mewn ffurf electronig. Cewch gyfle bob amser i ddewis peidio â’u derbyn. Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd ar waelod y dudalen hon. 

  • Eich Enw
  • Ydych chi eisiau’r ohebiaeth yma yn
  • Ydych chi’n rhoi caniatâd ar gyfer derbyn gwybodaeth a deunydd marchnata fel a ddisgrifir uchod? Bydd y wybodaeth yma’n cael ei danfon at y cyfeiriad e-bost a roddir uchod
  • Rhowch wybod i ni ychydig am eich busnes
  • Ydych chi’n meddwl am sefydlu busnes?
  • Ydych chi’n fodlon i’r data yr ydych wedi ei ddarparu gael ei ddefnyddio ar gyfer ymchwil a dadansoddiad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen?