Digwyddiad i Aelodau Llais Busnes Torfaen - 20fed Mehefin 2019

 • Lleoliad: Clwb Golff Greenmeadow, Cwmbrân, NP44 2BZ
 • Amser: Cofrestru o 5:00 pm ar gyfer cychwyn am 5:30pm
 • Bydd ein cyfarfod nesaf ar ddydd Iau 20fed Mehefin, 5pm Clwb Golff Greenmeadow, ac rydym yn falch o gyhoeddi mai NatWest Cymru yw ein noddwyr a’n gwesteiwyr am y digwyddiad.

  Fel benthycwyr mwyaf y DU i fusnesau bach, mae NatWest Cymru’n cefnogi dros 20,000 o fusnesau trwy Gymru gyda benthyciadau o dros £1.5 biliwn. Mae’r banc yn cefnogi busnesau trwy wneud mwy na dim ond rhoi benthyg arian serch hynny ac mae’n rhoi cefnogaeth rheng flaen i fusnesau newydd a chwmnïau sy’n tyfu trwy’r tîm Hwyluso Twf Busnes sy’n cael ei arwain yng Ngwent gan Lee Morgan. Bydd y digwyddiad yng Nghlwb Golff Greenmeadow yn cael ei gynnal ar y cyd gydag un o ddarparwyr cyfathrebu mwyaf y DU – Moneypenny, sydd â’u pencadlys yn Wrecsam – a bydd yn canolbwyntio ar ffyrdd ymarferol o ddatblygu gweithlu hapus a thîm cynhyrchiol o staff.

  Bydd dwy rownd o rwydweithio wedi’i hwyluso, ac yna rhwydweithio anffurfiol dros y bwffe.

  Mae gan aelodau’r hawl i 2 le am ddim yn y digwyddiad yma, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â chydweithiwr, cleient neu gyswllt busnes fel y gallwn wneud cysylltiadau pellach i’n busnesau. Bwciwch eich dau le nawr…
 • Mynychwr 1
 • Enw *
 • Mynychwr 2
 • Enw
 • Baner Sbonc
 • Bydd y lluniau a’r ffilmiau a fydd yn cael eu cymryd mewn digwyddiadau Llais Busnes Torfaen yn cael eu defnyddio gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen at ddibenion marchnata a chyfathrebu a gallant gael eu cyhoeddi ar wefannau a reolir gan y cyngor, cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, deunydd printiedig a’u cylchredeg ymhlith y wasg a chyfryngau eraill i’w cyhoeddi neu eu darlledu.