Digwyddiad i Aelodau Llais Busnes Torfaen - 19 Mawrth 2020

 • Lleoliad: Clwb Golff Greenmeadow, Cwmbrân, NP44 2BZ
 • Amser: Cofrestru o 5:00 pm ar gyfer cychwyn am 5:30pm
 • Mae ein cyfarfod chwarterol cyntaf yn 2020 yn cael ei gynnal ddydd Iau 19 Mawrth, 5pm yng Nghlwb Golff Greenmeadow, ac rydym yn falch o gyhoeddi mai Business Doctors a HR Dept sy’n noddi’r digwyddiad ar cyd, gyda chynrychiolwyr o’r ddau fudiad yn rhannu eu harbenigedd ar y noson.

  Bydd Matt yn rhannu profiadau y gall busnesau lleol eu datblygu i fwynhau gwell 2020 a chyflawni eu dyheadau eu hunain. ‘Gallai’r union beth sy’n gwneud elw i’ch busnes, fod yn rhoi llai o werth i’ch busnes’

  Bydd Lee hefyd yn cynnig cyngor defnyddiol ar ‘ofalu am eich pobl’ a’r gost wrth wneud camgymeriadau!

  Ar ôl y cyflwyniad hwn, bydd nifer o rowndiau o rwydweithio wedi’i hwyluso.

  Mae gan aelodau’r hawl i 2 le am ddim yn y digwyddiad yma, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â chydweithiwr, cleient neu gyswllt busnes fel y gallwn wneud cysylltiadau pellach i’n busnesau. Bwciwch eich dau le nawr…
 • Mynychwr 1
 • Enw *
 • Mynychwr 2
 • Enw
 • Baner Sbonc
 • Bydd y lluniau a’r ffilmiau a fydd yn cael eu cymryd mewn digwyddiadau Llais Busnes Torfaen yn cael eu defnyddio gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen at ddibenion marchnata a chyfathrebu a gallant gael eu cyhoeddi ar wefannau a reolir gan y cyngor, cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, deunydd printiedig a’u cylchredeg ymhlith y wasg a chyfryngau eraill i’w cyhoeddi neu eu darlledu.